Historie

materiál dodala členka klubu Alžběta Zelenková

Klub fotografů amatérů byl v Čáslavi založen 25. 2. 1919 a 2. března 1919 se konala první valná hromada. Dokladem toho je zápis z městské kroniky a zmíněn je v dokumentu FOTOGRAFICKÝ OBZOR Ročník 26. 

Odkaz na dokument v PDF.

Kniha UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE R. PaďoukJe suverénně nejstarším fotoklubem široko daleko, delší historii má pouze obdobný klub v pražské Nekázance (1889). 

Seznam zakládajících a prvních členů by byl hodně dlouhý, uveďme alespoň některé: Rudolf Paďouk st., Antonín Munzi, František Michalec, J. Holeček, J. Čech, J. Kvaček, Stanislav Volák, J. Richter, Rudolf Paďouk ml., František Černík a mnozí další. Žel, seznam všech členů se nedochoval, každý z nich se však zasloužil o život fotoklubu v Čáslavi.

zpráva o výstavě fotoklubu 1925Pořádali pravidelné výstavy a seznamovali tak veřejnost se svojí činností. Prvním starostou fotoklubu byl zvolem Rudolf Paďouk st., ředitel čáslavské nemocenské pokladny. Byl na tehdejší dobu vyspělým fotografem, obesílal výstavy, nebo jak se tehdy říkalo, salony fotografie v cizině. Přispíval do odborné literatury doma i v zahraničí. Napsal dvě odborné knihy o fotografii, jedna z nich se pod názvem Umělecká fotografie dochovala v Čáslavském muzeu.

Členové fotoklubu si vybudovali v podkroví nemocenské pokladny (později poliklinika) ateliér s klubovnou a temnou komorou. Budova polykliniky kde byla fotokomora klubuAteliér měl prosklenou část střechy a tak mohli fotografovat i při denním světle. Byl vybaven portrétním velkoformátovým fotopřístrojem na pojízdném stativu. Ve fotokomoře byla i dva zvětšováky, které měly výměnnou optiku. Na tehdejší dobu to byl přepych.

Činnost Klubu fotografů amatérů v Čáslavi byla v padesátých letech násilně přerušena. Klubismus, coby buržoazní přežitek se netoleroval. Vybavení fotoklubu, jeho majetek, se rozplynul v neznámu. Část členů přešla jako fotokroužek pod ROH polikliniky, později bylo vše převedeno pod Městské kulturní středisko v Čáslavi.

Po roce 1989 se členové fotokroužku rozhodli obnovit Klub fotografů amatérů v Čáslavi. Ze starých členů zbyli pouze František Michalec, František Černík, J. Richter a Josef Starý. Klub byl obnoven v roce 1990. Zázemí získal v Dusíkově divadle.

Vedení divadla poskytuje fotoklubu od jeho obnovení velkou podporu. Umožňuje tak dále rozvíjet činnost fotoklubu, poskytuje prostory pro jeho setkávání a také pro tradiční klubové výstavy. Ty se konají ve výstavní síni na pěší zóně, v galerii a výstavní síni  Městského muzea, nebo v nové přístavbě Nové scény Dusíkova divadla.

Mgr. Miroslav Moravec, kurátor ArcusGallery

R. Paďouk skleněná deska stereofotografie
R. Paďouk skleněná deska stereofotografie – z archivu R. Paďouka ml.

 

 

 


Dobové materiály se vztahem k fotoklubu Čáslav.

Komentáře

Napsat komentář