kde se scházíme

V Dusíkově divadle, vchod z Masarykovy ul., první patro, č. dv. 9.

Vždy poslední čtvrtek v měsíci. Od 18 hodin.