Historie fotoklubu

Letos oslaví Fotoklub Čáslav již 100 let od svého založení. V době rozvoje fotografie před více jak 100 lety vznikalo více fotografických klubů, ale většina navazovala na Vídeňský fotoklub. Čáslavský fotoklub založilo několik Čáslavských občanů české národnosti. 

Podle historických materiálů je čáslavský „Klub fotografů amatérů“, jak se tehdy jmenoval, druhým nebo třetím nejstarším Českým klubem, který je aktivní do dnešních dnů. 

 

Rudolf PaďoukJedním ze zakladatelů byl i Rudolf Paďouk dědeček pana R. Paďouka, se kterým jsme se potkali v roce 2018 díky kontaktu zprostředkovaného jedním z kolegů O. Linhartem. Od té doby jsme se několikrát sešli a pátrali v historických materiálech, o které rodina pečuje. Nyní se správě rodinné sbírky věnuje již pravnuk zakladatele.

Rudolf Paďouk, byl nejen zakládajícím členem klubu a jeho prvním předsedou, ale také aktivním a tvůrčím fotografem a propagátorem fotografie. Účastnil se úspěšně jak výstav doma tak i v zahraničí a je také autorem knihy „Umělecká fotografie“.

 

 

 

 

 

 


Pro Fotoklub Čáslav Pavel Dočekal‎:

článek z Havlíčkovy stráže z 2.12.1938: 
Čáslavští fotoamatéři vystavují. — Klub fotografů amatérů v Čáslavi pořádá ve dnech 4.—11. prosince 1938 v Grand hotelu výstavu fotografií. Bude vystaveno 100 velkých obrazů, z nichž několik bude vylosováno ve výstavní loterii. Vstupné 1 Kč. Výstava je otevřena od 13 do 19 hod. ve všední dny, v neděli a ve svátek od 9 do 19 hodin. Tento záslužný podnik si zaslouží, aby naše veřejnost jej hojnou návštěvou podepřela.


Článek k devadesátému výročí čáslavského fotoklubu.

Členové se scházeli v prostorách divadla po desítky let, ale nebylo tomu tak vždy.

 

Jedním z dlouholetých předsedů fotoklubu byl Josef Starý.

Článek pro město Čáslav:

V letošním roce je tomu již 90 let od chvíle, kdy byl v Čáslavi založen ,,Klub fotografů amatérů“. Uvádí se, že po klubu fot. amatérů Josef Starýv Praze na Nekázance, byl druhým nejstarší fotoklub amatérů v Čechách.
V březnu roku 1919 se sešla skupina fotografických nadšenců a založila Klub fotografů amatérů v Čáslavi. Pokusím se vyjmenovat některé z původních členů. Byli to pánové R. Paďouk, JUDr. Ant. Munzi, Fr. Michalec, J. Holeček, JUDr. J. Čech, JUDr. J. Kvaček, Dr. Tichý, Stan. Volák, J. Richter, Dr. Schnurpfeil, Dr. Urban, Fr. Černík, D. Tyrkas, M. Souček, D. Lokay. Seznam všech členů se nedochoval. Všichni se zasloužili o život klubu v Čáslavi. Pořádali pravidelné klubové výstavy a seznamovali tak veřejnost se svojí činností.
Pan Rudolf Paďouk, ředitel čáslavské nemocenské pokladny, byl zvolen prvním starostou klubu. Byl v té době vyspělým fotografem, obesílal výstavy, nebo jak se tehdy říkalo ,,salony fotografie“ v cizině a přispíval do odborné literatury doma i v zahraničí. Napsal dvě odborné knihy o fotografii. Jedna z nich pod názvem ,,Umělecká fotografie“ se dochovala v čáslavském muzeu.
Členové klubu si vybudovali v podkroví nemocenské pokladny (později poliklinika) ateliér s klubovnou a temnou komorou. Ateliér měl prosklenou část střechy (je tam dodnes). Tak tam bylo možno fotografovat i při denním světle. Ateliér byl vybaven portrétním fotopřístrojem na velký formát, který byl umístěn na pojízdném stativu. V ateliéru byla také světla na portrétování. Fotokomora byla vybavena dvěma zvětšováky, které měly výměnnou optiku. Ve své době to byl velký přepych. Ve fotokomoře měl každý člen skříňku, ve které měl svoje roztoky na zpracování fotomateriálů. Když člen přišel do zařízení, vhodil do elektroměru, který byl umístěn u vstupu, minci, zapsal příchod do knihy a šel pracovat. Stávalo se, že uprostřed práce musel jít vhodit další peníz – světlo zhaslo. Každý si tak zaplatil spotřebovanou elektřinu. Všichni členové se finančně podíleli na ostatních nákladech.
Činnost Klubu fotoamatérů v Čáslavi skončila zákazem v padesátých letech. Klubizmus co buržoazní přežitek se netoleroval. Vybavení fotoklubu, jeho majetek, se ,,rozplynul“ v neznámu. Část členů přešla jako fotokroužek pod ROH polikliniky, který byl později zařazen pod Městské kulturní středisko.
Po sametové revoluci, když byla obnovena možnost svobodného rozhodování, se členové fotokroužku rozhodli obnovit Klub fotografů amatérů v Čáslavi. Ze starých členů zbyli pánové Fr. Michalec, Fr. Černík a p. Richter. Klub byl obnoven v roce 1990. Zázemí mu poskytuje vedení Dusíkova divadla. Členové pokračují ve výstavní činnosti, pořádají tradiční klubové výstavy i výstavy jednotlivých členů. Někteří publikují své snímky v tisku.
Schůzky se konají každý poslední čtvrtek v měsíci v 18 hodin v učebně vedle malé scény. Každý, kdo má rád fotografii, je zván mezi nás a bude vítán. Rádi bychom uchovali tradici Klubu fotografů a amatérů v Čáslavi.    Josef Starý

 


Fotografie z klubových schůzek v průběhu času…