Zdeněk Kohoutek

Narodil se v Praze v roce 1945. Od roku 1966 žije v Kutné Hoře.

Absolvoval obor výtvarné fotografie na Lidové konzervatoři Středočeského kraje pod vedením Jána Šmoka, zakladatele samostatné katedry fotografie na FAMU. Krátce byl zaměstnán jako fotograf v kutnohorském muzeu stříbra.

Fotí prakticky od svého dětství. Nevyhýbá se žádnému žánru, společným jmenovatelem je zalíbení v minimalismu a důraz na detail.

Členem fotoklubu je od roku 2014.