Adjustace fotografií

Příklad adjustace a výpočtu poměru umístění fotografie do rámu. Zdroj R. Vano – workshop 2016 Kolín

adjustace fotografií

adjustace fotografií


vybrané vzorky paspart z nabídky Hana Dvořáčková Čáslav