schůzky fotoklubu 2014

pravidelné schůzky se konaly vždy poslední čtvrtek v měsíci