schůzky fotoklubu 2014

pravidelné schůzky se konaly vždy poslední čtvrtek v měsíci

facebook fotoklub caslav

Zázemí a podporu poskytuje

Fotografie pro nás tiskne také