schůzky fotoklubu 2014

pravidelné schůzky se konaly vždy poslední čtvrtek v měsíci

Zázemí a podporu poskytuje

Fotografie pro nás tiskne také