schůzky fotoklubu 2015

pravidelné schůzky se konaly vždy poslední čtvrtek v měsíci